• Zwroty i reklamacje

Reklamacje proszę składać na adres e-mail:  

serwis@gonavi.pl 

Reklamacja powinna zawierać:

- Dane Klienta (imię i nazwisko)

- Dane do kontaktu (adres e-mail)

- Wskazanie umowy wraz z datą jej zawracia

- Opis dotyczący problemu

- Przesłanie zdjęć / filmu obrazując problem

Reklamacja rozpatrywana jest w czasie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania.  

Rozpatrzenie reklamacji i dalsze działanie zostanie przekazane na wskazany przez Klienta adres e-mail. 

  • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.